Familiegeschiedenis

Aantekeningen


Treffers 451 t/m 488 van 488

      «Vorige «1 ... 6 7 8 9 10

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
451 Vanwege het overlijden van zijn vader en moeder wordt hij op 20-3-1872 'tot verpleging opgenomen' in het Particulier Gereformeerd Burger Weeshuis en 'verlaat het gesticht' op 16-5-1885 om als knecht te gaan werken bij Hartemink.Hij wordt in 1884ingeschreven voor de Nationale Militie lichting 1885 onder nummer 40 maar wordt vrijgesteld wegens broederdienst. Hij verhuist 8-11-1940 naar Utrecht.
 
Vedder, Hermanus (I0075)
 
452 Vanwege het overlijden van zijn vader en moeder wordt hij, net als zijn broer Hermanus, opgenomen in het Weeshuis op 6-12-1872. Hij verlaat 'het gesticht' op 3-5-1882 om als timmerman te gaan dienen bij J.Jurling
 
Vedder, Gijsbertus (I0496)
 
453 Verpleeghuis den Koogh te Den Helder overleden Bremer, Antonie Arnoldus (I0376)
 
454 verzetsherdenkingskruis

Juda (Juul) Tas en zijn vrouw Esther (Elly) Callo (née Calo) hadden tot november 1942 vergunningen om niet gedeporteerd te worden naar vernietigingskampen zoals hun meeste vrienden en verwanten al was overkomen, want ze werden als essentiële werknemers beschouwd. Toen ze in 1942 hoorden dat hun vergunningen werden ingetrokken wisten ze dat het tijd was om zich te verbergen. Na een aantal tijdelijke schuilplaatsen zochten ze een permanente toevlucht. Via goede vrienden kregen ze de naam door van het echtpaar Zinderen Bakker-Roede. De echtgenoot van dit stel werkte bij het Kadaster in Alkmaar. Hij wilde het echtpaar Tas onder het dak van het gebouw van het kadaster verbergen en daarvoor had hij de medewerking nodig van de conciërge van het gebouw, Pieter Boer, en diens vrouw Jannetje, die zojuist getrouwd waren. Er ontstond een prachtige vriendschap tussen de beide koppels. Omdat het echtpaar De Boer nooit hun radio hadden ingeleverd, toen de Duitsers dat eisten, konden ze in de oorlogsjaren naar BBC-programma's in het Nederlands luisteren. Esther bood aan om het nieuws in steno, dat ontcijferd was, met de hand over te typen en vervolgens met de typemachine te dupliceren. Pieter?s rol was gevaarlijker: hij verspreidde de 1700 kopieën van de folders dagelijks onder hun betrouwbare kennissen. Esther hielp mee met de verspreiding en beiden hadden contact met het ondergrondse verzet. Indien nodig, bij verrassingsacties van de Duitsers, konden ze zich verbergen onder het dak van het gebouw. Nooit lieten zij het merken dat ze bang waren gepakt te worden. Op 17 maart 1983 erkende Yad Vashem Pieter Boer en zijn vrouw Jannetje Boer-Klut, als rechtvaardigen onder de volkeren. Yad Vashem

Pieter Boer werkte in de oorlogsjaren mee aan het illegale tijdschrift ROBU te Alkmaar. ROBU -een samentrekking van ROSE BULLETIN- werd in het gebouw van het kadaster vervaardigd door de inwonende ambtenaar R. Bakker (wiens voorletters het tevens waren) en een aldaar ondergedoken joods echtpaar Tas, dat na gevangenneming van hun gastheer P. Boer wegens ander illegaal werk, toch met de uitgave voortging. Aanvankelijk vermenigvuldigden zij tevens de wekelijkse PAROOL-nieuwsoverzichten (zie nr. 523). Vanaf begin 1944 stelden zij echter ook zelf weekoverzichten samen, welke naar twintig verschillende plaatsen in Nederland werden gestuurd . Veel ontvangers vermenigvuldigden ROBU, op één adres in de Zaanstreek b.v. soms al in 600 exemplaren. Enige dagen nadat men de beschikking over een stencilapparaat had verkregen, kwam een samenwerking met de PAROOL-verspreiders in Alkmaar tot stand en op 26 november 1944 werd ROBU onder dezelfde redactie voortgezet onder de titel 'HET PAROOL'-BULLETIN; voor Alkmaar en omgeving verzorgd door ROBU (nr. 646). Op 12 februari 1945 werd de uitgave op breder basis voortgezet als DE VRIJE ALKMAARDER; uitgave van HET PAROOL, VRIJ NEDERLAND en ROBU (zie nr. 998). Op 22 maart traden ook JE MAINTIENDRAI en DE WAARHEID tot de redactie toe en werd het ideaal van een nauwe samenwerking tussen de 'progressieve' stromingen dicht benaderd. Zoals bij alle gecombineerde nieuwsbulletins het geval was, droegen de medewerkende organen geen verantwoordelijkheid voor elkaars opinie-uitgaven. De bedoeling was alleen het geven van betrouwbaar nieuws. DE VRIJE ALKMAARDER werd legaal voortgezet. Zie pagina 219 (nr 716) De Ondergrondse Pers

https://www.geni.com/people/Pieter-Boer/6000000076821018981 
Boer, Pieter (I2381)
 
455 Vredesactivist Mient Jan Faber, die vandaag op 81-jarige leeftijd overleed, was het schoolvoorbeeld van een conservatieve christen die later links werd. Hij was een meeslepend spreker, waarin kenners van het gereformeerde milieu nog duidelijk de gereformeerde jongeling hoorden die hij ooit was geweest.

In het begin van de jaren 80 was hij hét boegbeeld van de kerkelijke vredesbeweging. Hij was de grote man achter de vredesdemonstraties op het Museumplein in Amsterdam in 1981 en op het Malieveld Den Haag in 1983. Daar kwamen 400.000, respectievelijk 550.000 mensen op af, waarmee het de grootste demonstraties in de Nederlandse geschiedenis waren.

Het was een tijd van massale en soms heftige angst voor kernwapens. De spanningen tussen de Sovjet-Unie en de VS liepen hoog op. Minstens een derde van de bevolking dacht dat er binnen tien jaar een allesverwoestende kernoorlog zou uitbreken.

Velen zagen de Amerikaanse president Reagan, door links Nederland gezien als een schietgrage cowboy, als de schuldige. Faber trad op als de leider van het verzet tegen de kernwapens. De nu vrijwel vergeten vredesactivist was bijna dagelijks op televisie.

Kruisraketten
De grote demonstraties waren gericht tegen een besluit van de NAVO uit 1979. De NAVO besloot tot plaatsing van 572 nucleaire middellangeafstandsraketten in Europa, als antwoord op de plaatsing van SS-20's door de Sovjet-Unie. Vooral de Duitse bondskanselier Schmidt vond dat er een antwoord moest komen op die Russische nucleaire raketten met een bereik tot 5000 kilometer.

Van de 572 Amerikaanse middellange afstandsraketten zouden 48 kruisraketten gestationeerd moeten worden in Woensdrecht. Door het verzet van de linkse oppositie en een deel van het CDA kon het kabinet jarenlang niet tot een plaatsingsbesluit komen. En dat was des te moeilijker door het massale verzet tegen de kernwapens dat Faber wist te mobiliseren.

Gereformeerde jongen
Weinigen zullen destijds hebben geweten dat Faber aan het eind van de middelbare school had overwogen naar de Koninklijke Militaire Academie te gaan. Als hij dat had doorgezet, had Nederland mogelijk nooit van hem gehoord.

Hij groeide op in een gereformeerd gezin met zes kinderen in Coevorden. Ze gingen tweemaal per zondag naar de kerk en zongen tussendoor thuis psalmen bij het huisorgel. Bij de gereformeerde knapenvereniging leerde Mient Jan al vroeg in het openbaar te spreken en te discussiëren.

Omdat hij heilig geloofde in "God, Nederland en Oranje" overwoog hij beroepsmilitair te worden, maar hij ging wiskunde studeren aan de toen nog gereformeerde Vrije Universiteit in Amsterdam. Een deel van de elite in de gereformeerde wereld werd in de jaren 60 vrijwel van het ene moment op het andere progressief, met veel compassie voor de Derde Wereld en de zwakkeren in de samenleving. Faber ging daar enthousiast in mee.

IKV
Via de gereformeerde kerk in Amstelveen raakte hij betrokken bij de ontwikkelingssamenwerking. Na zijn promotie als wiskundige vond hij daar ook zijn werk. Parttime ging hij ook werken voor het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). Hij zag dat als "een baantje tussendoor", maar bleef er tientallen jaren de leidende figuur.

Het kerkelijk leven bloeide toen nog veel meer dan tegenwoordig en daardoor wist het IKV flink wat mensen te mobiliseren. Het IKV drong door in het hele land, en was in plattelandsgemeenten vaak de eerste actiegroep. In 1975 deed de overgrote meerderheid van de gereformeerde dominees en katholieke priesters mee aan de door het IKV jaarlijks georganiseerde 'vredesweek'.

'Kernwapens de wereld uit'
Faber was niettemin ontevreden. Hij vond het allemaal veel te vrijblijvend. Daarom ontwikkelde hij een plan om het helemaal anders te doen. Het IKV zou zich moeten richten op een concreet politiek doel. Dat leidde tot de actie met de leus 'Help de kernwapens de wereld uit, te beginnen bij Nederland'.

Het idee was dat een Nederlands initiatief tot nucleaire ontwapening kon bijdragen aan vermindering van het wantrouwen tussen Oost en West en daarmee kon helpen de 'bewapeningsspiraal' te doorbreken.

Faber probeerde politieke partijen ertoe te bewegen zich achter de actie te stellen, en riep sympathisanten op 'kernen' te vormen, om de maatschappij 'van onderop' te bewerken.

'Indrukwekkende roep om vrede'
De campagne voor een kernwapenvrij Nederland kreeg veel steun - veel gemeenten verklaarden zich 'kernwapenvrij' - maar Faber vond dat het niet genoeg opschoot. Hij ergerde zich omdat hij met zijn argumenten de grote politieke partijen niet overtuigde. Daarom besloot hij dat de vredesbeweging via een grote demonstratie tegen het NAVO-besluit 'macht moest tonen'.

Hij slaagde erin de PvdA over te halen mee te doen, hoewel die partij bij de formatie van het tweede kabinet-Van Agt het NAVO-dubbelbesluit had geaccepteerd. De omvang van de demonstratie overtrof alle verwachtingen. Politiek leverde het echter weinig op. Daarom organiseerde Faber twee jaar later nog zo'n demonstratie.

Er deden nog meer mensen mee, maar uiteindelijk verloor de vredesbeweging het gevecht tegen de kruisraketten toch. Het kabinet besloot in 1985 tot plaatsing. Toch kwamen de kernwapens nooit in Woensdrecht, omdat kort daarna president Reagan - de boosdoener in de ogen van Faber en de zijnen - met Sovjetpresident Gorbatsjov overeenkwam alle middellange afstandsraketten te vernietigen.

Bijbel
Faber had zich inmiddels gestort op contacten met dissidenten in Oost-Europa. Later was hij juist voor militair ingrijpen tegen wrede dictators. Daarom steunde hij de Amerikaanse invasie in Irak, in 2003. Het leidde tot zijn breuk met het IKV.

Gereformeerd is hij altijd gebleven: in datzelfde jaar 2003 vertelde hij aan dagblad Trouw: "'s Avonds na het eten lees ik met mijn vrouw een stuk uit de Bijbel. We zijn nu bij de profeet Jesaja, dat zijn 56 hoofdstukken vol van de wrekende God. Dat leert me veel over de werkelijkheid van het Midden-Oosten. Uit die realiteit haal ik mijn inspiratie." 
Faber, Mient Jan (I2568)
 
456 Vrijgesteld van dienst van de Nationale Militie door loting nr.184 Kamps, Dirk De (I1361)
 
457 want tot 1925 was in dit pand op de Kerkstraat 58 de galanterie-winkel van haar tante Aafje, de weduwe van Jan Trapman, geves?tigd (zie info bij Oom Herman) Dekker, Aafje (I0299)
 
458 Was vrijgesteld van dienst uit hoofde van broederdienst. Klik, Albert (I1365)
 
459 Website van de familie Mons is te raadplegen via www.huubmons.nl/genealogie Mons, Johannes Hendrikus (I0172)
 
460 weduwe van Cornelis van Drie  Gezin (F0332)
 
461 weduwe van Gerrit Veldhuijsen  Gezin (F0347)
 
462 weduwe van H.F. Groot Bleeker, Truitje (I1465)
 
463 weduwe van Klaas Kabel Gezin (F0430)
 
464 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Zeeman, Tiny (I0316)
 
465 Weduwnaar van : Lena Brauckman Elzinga, Antoon Frederik (I0889)
 
466 Weduwnaar van Dirkje van den Bor. Gescheiden van Emil Coenders Gezin (F978)
 
467 Weduwnaar van Grietje Klut. Weduwe van Willem Frederik Groot. Gezin (F0560)
 
468 Weduwnaar van Hillegonda Ooms Gezin (F0132)
 
469 Weduwnaar van Roelofina Hendrika Scholts. Gezin (F943)
 
470 Weduwnaar van Willemientjen Kok. Weduwe van Willem Nijeboer. Gezin (F919)
 
471 Weggevoerd vanuit Putten. Onbekend nog tot welke familie zij behoren

Klok Jacob, 32 jaar, geb 11-02-1912 te Nijkerk, gehuwd met Neeltje van Soest, 2 kinderen, expeditieknecht, wallersteeg D 101, Nijkerk, Gelderland, Nederland, overleden 09-01-1945 te Versen bij Meppen, begraven op het Nederlands ereveld te Osnabrèuck.

Klok Marten, 49 jaar, geb 19-07-1895 te Nijkerk, gehuwd met Hendrika de Jong, 7 kinderen, botermaker, wallersteeg D 70, Nijkerk, Gelderland, Nederland, overleden op 24-12-1944 te Neuengamme, begraafplaats Conc.kamp Neuengamme.

BRON:
http://www.oktober44.nl/html/stichting_oktober_44_-_fotopag20.html
Info ma vedder 
Klok, Aartje (I0527)
 
472 Welgesteld echtpaar 1850
Portret, Zaanstreek

Dit zijn de portretten van Klaas Brat (1787-1851) en zijn echtgenote Geertje Jongh Visser (1796-1863). Hij was stijfselmaker en mosterdfabrikant. Beide bedrijven had hij van zijn vader geërfd.
Zijn portret laat zien hoe een man in de rijke kringen in de Zaanstreek rond 1850 gekleed ging. Klaas draagt een zwarte geklede das, geheel volgens de stadsmode van die tijd. Zijn kleding heeft geen streekgebonden kenmerken.

Geertje Jongh Visser was de dochter van de schout van Durgerdam. In tegenstelling tot haar man draagt zij wel streekgebonden kleding. Haar kleding straalt weelde uit: ze draagt een diamanten broche, een gouden oorijzer, zijnaalden en kapspelden met diamanten. Onder het kanten kraagje van de zijden jurk is een zijden dasje geknoopt. Dit Zaanse mutsje is sober, er is veel minder kant in verwerkt dan in de meer algemene Noord-Hollandse kap.

Het portret van het echtpaar is gemaakt door Berend Kunst. Als rondreizende portretschilder trok hij door Nederland en de omringende landen. Hij vereeuwigde talloze mannen en vrouwen uit de betere kringen. In 1850 was hij voor de derde keer in deZaanstreek en schilderde het echtpaar Brat.

Bron:http://www.openluchtmuseum.nl/index.php?pid=372&item=182 
Brat, Claas (I1796)
 
473 Welgesteld echtpaar 1850
Portret, Zaanstreek inventarisnummer: NOM.41155-71

Dit zijn de portretten van Klaas Brat (1787-1851) en zijn echtgenote Geertje Jongh Visser (1796-1863). Hij was stijfselmaker en mosterdfabrikant. Beide bedrijven had hij van zijn vader geërfd.
Zijn portret laat zien hoe een man in de rijke kringen in de Zaanstreek rond 1850 gekleed ging. Klaas draagt een zwarte geklede das, geheel volgens de stadsmode van die tijd. Zijn kleding heeft geen streekgebonden kenmerken.

Geertje Jongh Visser was de dochter van de schout van Durgerdam. In tegenstelling tot haar man draagt zij wel streekgebonden kleding. Haar kleding straalt weelde uit: ze draagt een diamanten broche, een gouden oorijzer, zijnaalden en kapspelden met diamanten. Onder het kanten kraagje van de zijden jurk is een zijden dasje geknoopt. Dit Zaanse mutsje is sober, er is veel minder kant in verwerkt dan in de meer algemene Noord-Hollandse kap.

Het portret van het echtpaar is gemaakt door Berend Kunst. Als rondreizende portretschilder trok hij door Nederland en de omringende landen. Hij vereeuwigde talloze mannen en vrouwen uit de betere kringen. In 1850 was hij voor de derde keer in deZaanstreek en schilderde het echtpaar Brat.

Bron: http://www.openluchtmuseum.nl/index.php?pid=372&item=182 
Gezin (F0717)
 
474 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Wijnen, Jeanette Desiree (I0344)
 
475 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Kunenborg, Cornelis Hermanus (I0761)
 
476 Wijk H huisnr.149.De geboorte werd aangegeven op 14-10-1862 door:Jan Kossen van beroep Werkman oud 62 jaar en Johan Jacob Rèomer van beroep Sjouwerman oud 47 jaar Klik, Bouwe (I1338)
 
477 Wijk H huisnr.156.De geboorte werd aangegeven op 07-02-1866 door:Jacobus Hermansz van beroep Visserman oud 54 jaar en Jacob Herfst van beroep Werkman oud 52 jaar. Klik, Trijntje (I1341)
 
478 Wijk J huisnr.328.Het overlijden werd aangegeven op 25-09-1867 doorBouwe Broers gepensioneerd oud 70 jaar en Machiel Koorn van beroep Kleermaker oud 57 jaar Klik, Bouwe (I1338)
 
479 Wijk J huisnr.328.Het overlijden werd aangegeven op 28-09-1867 door:Bouwe Broers Gepensioneerd oud 70 jar en Machiel Koorn van beroep Kleermaker oud 57 jaar Klik, Maria Elisabeth (I1340)
 
480 Wijk M huisnr 154.Het overlijden werd aangegeven op 23-09-1867 door Bouwe Broers Gepensioneerd oud 70 jaar en Pieter Klees Gepensioneerd oud 69 jaar. Klik, Trijntje (I1341)
 
481 Wilhelmijna [Mien] Bruining, geb. 12 okt 1895 H'Wijk, ovl. 11 jan 1955 Amersfoort, begr. H'Wijk, Bron Leo Versnel, dochter van Johannes Hendrikus Bruining en Grietje [Gerritje] Klaver
Wilhelmijna werd zo genoemd omdat bij de geboorteaangifte de gemeenteambtenaar vond dat een dochter van een visser niet net zo hoorde te heten als toen prinses Wilhelmina (Bron: Leo Versnel).
BRON:
http://home.planet.nl/~hmons/
 
Bruining, Wilhelmijna [mien] (I0180)
 
482 Wonen in , Breda, Noord-Brabant, Nederland en hebben drie kinderen Klik, Dick (I0104)
 
483 Zaandam Zuiddijk 132d (Vroeger Spuithuisweg) In de deuropening : P. Klut en Annie Zaal (vader en moeder) Oudere dame is Opoe Zaal, oudere man is Opa Zaal 2de van links is Elsje Klut Meisje met strik is Ina Klut Beide Meisjes zijn 2 nichtjes : Dina (l) en Janna Adamse. Klut, Pieter (I1444)
 
484 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Kunenborg, Hartger (I0012)
 
485 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Kunenborg, Jealin Sija (I1623)
 
486 Zij beroep was Dienstbode.
Zij hadden 3 kinderen: Theodora de Boer-Adamse (geboren Klut) en 2 andere kinderen. 
Adamse, Cornelis (I1454)
 
487 Zij gingen op 6 April 1798 te Zaandijk in ondertrouw.Hij heeft fl 3,00 betaald voor het opmaken van de acte. Gezin (F0224)
 
488 Zij zijn op 5-8-1758 te Westzaan in ondertrouw gegaan. Gezin (F0677)
 

      «Vorige «1 ... 6 7 8 9 10